Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

TÀI LIỆU

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

30/11/2022 14:37 CH Xem cỡ chữ

Ngày 01/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, để phục vụ việc tra cứu, khai thác sử dụng tài liệu, Cổng TTĐT đăng tải các tài liệu liên quan.

Tải về tài liệu tại đây.

Vụ KHTC

Lượt truy cập: 2329

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)