Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/02/2024

BÁO CHÍ

Tổng hợp số liệu phát triển ngành, lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

20/10/2023 15:05 CH Xem cỡ chữ

  

 
CÔNG KHAI THÔNG TIN, SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN
NGÀNH, LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
 
STT
SỐ LIỆU CÔNG BỐ CÔNG KHAI
Tên thông tin, số liệu
2022
Quý I/2023
Quý II/2023
Quý III/2023
Tháng 10/2023
Tháng 11/2023
Tháng 12/2023
I
CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG
1
Số lượng doanh nghiệp được cấp giấy phép/giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
249/146
251/149
259/154
268/159
269/160
 
 
2
Số lượng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
2083
2111
2088
2107
2116
 
 
3
Số lượng giấy phép thiết lập mạng xã hội
953
964
977
994
998
 
 
II
CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ
4
Số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (doanh nghiệp)
38
37
36
35
 
 
 
5
Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền (triệu thuê bao)
17,2
17,35
18,5
18,6
 
 
 
6
Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền (tỷ đồng)
9300
2600
4.685
7.500
 
 
 
III
CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ 6 THÁNG
13
CÔNG BỐ ĐỊNH KỲ HẰNG NĂM
14
Số lượng cơ quan phát thanh, truyền hình
72
 
 
 
 
 
 
15
Số lượng lao động của cơ quan phát thanh, truyền hình
25000
 
 
 
 
 
 
16
Doanh thu phát thanh, truyền hình (tỷ đồng)
9632
 
 
 
 
 
 
17
Số tiền cơ quan phát thanh, truyền hình nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng)
870
 
 
 
 
 
 
18
Số tiền chênh lệch thu - chi sau thuế của cơ quan phát thanh, truyền hình (tỷ đồng)
1600
 
 
 
 
 
 
19
Số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng)
10.000
 
 
 
 
 
 
20
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (tỷ đồng)
~ 1000
 
 
 
 
 
 
21
Số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng)
2140
 
 
 
 
 
 
22
Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng (tỷ đồng)
~ 1000
 
 
 
 
 
 
23
Số lượng lao động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (người)
8400
 
 
 
 
 
 
24
Số lượng lao động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
4522
 
 
 
 
 
 
25
Doanh thu dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng
12410
 
 
 
 
 
 
 

Cục PTTH-TTĐT

Lượt truy cập: 1083

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)