Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/04/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Đà Nẵng

07/11/2023 08:49 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận kiểm tra số 1298/KLKT-CXBIPH ngày 01/11/-2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Đà Nẵng của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


XBIPH

Lượt truy cập: 839

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)