Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 21/04/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về hoạt động in Công ty TNHH In ấn - Quảng cáo và Thương mại Thành Tín

07/11/2023 09:08 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Kết luận kiểm tra số 1297/KLKT-CXBIPH ngày 01/11/2023 về việc chấp hành pháp luật về hoạt động in Công ty TNHH In ấn - Quảng cáo và Thương mại Thành Tín của Cục Xuất bản, In và Phát hành. 


XBIPH

Lượt truy cập: 828

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)