Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/02/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty TNHH In - Bao bì Đại Chúng

05/12/2023 10:32 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 1415/KLKT-CXBIPH ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Cục Xuất bản, in và phát hành.


Lượt truy cập: 454

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)