Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 02/03/2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in của Công ty Cổ phần Dịch vụ -In Trần Ngọc Hy Cà Mau

05/12/2023 10:38 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 1416/KLKT-CXBIPH ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Cục Xuất bản, in và phát hành.


Lượt truy cập: 496

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)