Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 21/04/2024

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số liệu phát triển lĩnh vực Công nghiệp ICT năm 2023

19/01/2024 10:29 SA Xem cỡ chữ

số-liệu-công-nghiệp-ic.png 

số-liệu-công-nghiệp-ict-2.png

- Doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT ước đạt 3.397.492 (tương đương 142 tỷ USD), tăng 1,4% so với năm 2022.

- Kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử ước đạt 127 tỷ USD, giảm 4,9% so năm 2022. - Số doanh nghiệp công nghệ số đang hoạt động ước khoảng 47.000 doanh nghiệp.

- Tỷ lệ Giá trị Việt Nam/Doanh thu lĩnh vực Công nghiệp ICT ước đạt 28,7%, tăng 2% so với năm 2022.

 (Trích theo báo cáo Tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Bộ TT&TT)
 

Lượt truy cập: 1199

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)