Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 03/12/2020

Số liệu - Báo cáo

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Tạp chí Đồng hành Việt và Tạp chí điện tử Đồng hành Việt

(02/12/2020)

Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC ngày 30/11/2020 của Thanh tra Bộ TTTT.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong

(27/11/2020)

Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2020 của Thanh tra Bộ TT&TT.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Tạp chí Đồng hành Việt

(19/11/2020)

Kết luận thanh tra số 1027/KLKT-TTra ngày 17/11/2020 của Thanh tra Bộ TTTT.