Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 17/09/2021

Gương điển hình tiên tiến

“Nhà sáng chế của nông dân”

“Nhà sáng chế của nông dân”

(15/09/2021)

Các “Nhà sáng chế không chuyên” đã đóng góp cho xã hội nhiều sản phẩm có giá trị. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Nhà nước cần có thêm những cơ chế, chính sách đồng bộ hơn nữa để khuyến khích năng lực sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tạo ra những đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Những chiếc đầu “lạnh” đằng sau đường dây “nóng” 1022

Những chiếc đầu “lạnh” đằng sau đường dây “nóng” 1022

(14/09/2021)

Mỗi ngày phải lắng nghe hàng trăm cuộc gọi, với ngần ấy mảnh đời, số phận khó khăn đằng sau đường dây nóng, nếu không có sự vững vàng, không có một cái đầu lạnh và một trái tim nhiệt huyết thì các tổng đài viên (TĐV) 1022 không thể hoàn thành tốt công việc của mình.

Vietnam Post góp 10.000 thiết bị thông minh vào chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Vietnam Post góp 10.000 thiết bị thông minh vào chương trình “Sóng và máy tính cho em”

(12/09/2021)

Cùng với việc phát động phong trào thi đua đặc biệt về phòng chống dịch Covid-19, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cũng công bố ủng hộ 10.000 thiết bị thông minh mới cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Em Đồng Ngọc Hà (Hà Nội) lọt top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu

Em Đồng Ngọc Hà (Hà Nội) lọt top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu

(10/09/2021)

Đồng Ngọc Hà, sinh viên năm nhất Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, lọt top 50 giải thưởng Sinh viên toàn cầu.