Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23/01/2022

Thanh tra - Kiểm tra

Đình chỉ phát hành tác phẩm “Trịnh Công Sơn vết chân dã tràng” ở Bình Định

(24/08/2009)
Ngày 12/8/2009, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2008/QĐ-CTUBND về việc đình chỉ phát hành tác phẩm “Trịnh Công Sơn vết chân dã tràng” của tác giả Ban Mai (tức Nguyễn Thị Thanh Thuý, hiện là chuyên viên chính, công tác tại Phòng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn) trên địa bàn tỉnh Bình Định .

Bộ TT&TT giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối

(01/08/2009)
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 1058/QÐ-BTTTT ngày 31/7/2009 về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần Internet Một Kết Nối (OCI) đối với Kết luận Thanh tra số 390/KLTT-STTTT ngày 16/3/2009 và Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 số 177/QĐ-STTTT ngày 18/5/2009 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh.