Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/12/2021

Thanh tra - Kiểm tra

Xử phạt gắn nhãn tin nhắn quảng cáo sai quy định

(15/03/2010)
Ngày 09/3/2010, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 160/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp truyền thông Việt Nam (VNINCOM) với mức phạt tiền 20.000.000 đồng.

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bưu chính: Góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý

(12/03/2010)
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 142/2004/NĐ-CP (NĐ 142) quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính (BC) dự kiến sẽ được hoàn thành và trình Chính phủ trong quý I/2010. Nghị định mới ra đời sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động BC, chuyển phát.