Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/12/2021

Thanh tra - Kiểm tra

Xử phạt hành vi xuyên tạc Tuyên ngôn độc lập

(07/01/2010)
Ngày 29/12/2009, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Phần mềm Bạch Minh mức phạt tiền 20.000.000 đồng với hành vi cung cấp, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của người khác. Đây là mức xử phạt cao nhất trong khung xử phạt do Công ty bị áp dụng tình tiết tăng nặng, cụ thể là Công ty đã vi phạm lần 2 đối với cùng một hành vi trong vòng chưa đến 01 tháng.

Xử phạt đăng tải thông tin kích động dâm ô, đồi trụy

(07/01/2010)
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 847/QĐ-XPHC ngày 26/11/2009 xử phạt Công ty TNHH Cường Thịnh đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử.

Xử phạt Báo Tiền phong đối với hành vi thông tin sai sự thật

(07/01/2010)
Ngày 16/12/2009, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong đối với hành vi thông tin sai sự thật.

Phạt Báo Thể thao Việt Nam không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích

(07/01/2010)
Ngày 26/11/2009, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 849/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Báo Thể thao Việt Nam với mức phạt 5.000.000 đồng do không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép.