Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Xử lý vi phạm

Xử phạt đăng tải thông tin kích động dâm ô, đồi trụy

(07/01/2010)
Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 847/QĐ-XPHC ngày 26/11/2009 xử phạt Công ty TNHH Cường Thịnh đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin điện tử.

Xử phạt Báo Tiền phong đối với hành vi thông tin sai sự thật

(07/01/2010)
Ngày 16/12/2009, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính Báo Tiền phong đối với hành vi thông tin sai sự thật.

Phạt Báo Thể thao Việt Nam không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích

(07/01/2010)
Ngày 26/11/2009, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 849/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính Báo Thể thao Việt Nam với mức phạt 5.000.000 đồng do không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép.

Xử phạt gắn nhãn tin nhắn quảng cáo sai quy định

(18/12/2009)
Ngày 03/12/2009, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Quyết định số 866/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Truyền thông AT với mức phạt tiền 20.000.000 đồng.