Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 20/10/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính

Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính

(19/10/2021)

Ngày 08/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 của cả nước đạt trên 48%

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 của cả nước đạt trên 48%

(13/10/2021)

Các bộ, ngành, địa phương trong quý III/2021 đã tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Tuy nhiên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đã được cung cấp vẫn còn khá xa mục tiêu cần hoàn thành năm nay.

Bộ Thông tin và Truyền thông - Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hợp nhất

Bộ Thông tin và Truyền thông - Khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính hợp nhất

(07/10/2021)

Bộ Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết hồ sơ Thủ tục hành chính, bảo đảm thực hiện:

Lấy ý kiến trên môi trường điện tử

Lấy ý kiến trên môi trường điện tử

(06/10/2021)

Ngày 25/08/2021, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1104/TTg-KSTT về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, để thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.