Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28/01/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Kết quả thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ TT&TT

Kết quả thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ TT&TT

(11/01/2023)

Ngày 26/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1994/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2020 - 2025.

Một số kết quả trong công tác kiểm soát TTHC của Bộ TT&TT trong năm 2022

Một số kết quả trong công tác kiểm soát TTHC của Bộ TT&TT trong năm 2022

(10/01/2023)

 Năm 2022 là năm Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội về đề xuất xây dựng và xây dựng nhiều dự án Luật như Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Giao dịch điện tử và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có chứa thủ tục hành chính (TTHC).

Kế hoạch kiểm  soát TTHC năm 2023 của Bộ TT&TT

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 của Bộ TT&TT

(09/01/2023)

Ngày 30/12/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-BTTTT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ TT&TT năm 2023. 

Kon Tum đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Kon Tum đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

(20/12/2022)

Sau những nỗ lực, việc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Kon Tum đã đạt nhiều kết quả ấn tượng.