Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/12/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh

(04/03/2021)

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt nghiêm túc, tập trung triển khai ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết để phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra theo Kết luận của Trung ương, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi

Cải cách mạnh mẽ, thực chất hơn nữa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi

(24/02/2021)

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2021 ngày 10/2/2021, Chính phủ đã đánh giá tình hình đăng ký doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, trong tháng 01 có trên 10 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,9% và số lao động đăng ký mới tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2020; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây, phản ánh niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế đất nước.

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua

Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua

(23/02/2021)

Cho đến nay, tất cả các Bộ, ngành và địa phương đều triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Một số Bộ, ngành và địa phương đã triển khai kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia ở cả 4 bước (đăng nhập một lần, đồng bộ hồ sơ, xử lý hồ sơ và thanh toán trực tuyến) như các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương: Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Kạn…

Tác động thực tế và mục tiêu đề ra sau khi thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Tác động thực tế và mục tiêu đề ra sau khi thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

(23/02/2021)

Nhìn chung, các Bộ, ngành, địa phương có những nỗ lực nhất định trong thực hiện giải pháp nhằm cắt giảm, thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Kết quả là việc cắt giảm chí phí tuân thủ pháp luật, chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh và chi phí không chính thức theo nội dung yêu của Nghị quyết số 139/NQ-CP tiếp tục có sự cải thiện hơn so với năm trước.