Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tổ công tác 30 Bộ TT&TT làm việc tại Đà Nẵng và Gia Lai về công tác rà soát thủ tục hành chính thuộc Đề án 30

Tổ công tác 30 Bộ TT&TT làm việc tại Đà Nẵng và Gia Lai về công tác rà soát thủ tục hành chính thuộc Đề án 30

(18/10/2010)
Từ ngày 21-25/9/2010, Tổ công tác 30 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có chuyến khảo sát và làm việc  tại Đà Nẵng và Gia Lai để nghe báo cáo về tình hình triển khai và kết quả hoạt động rà soát thủ tục hành chính thuộc Đề án 30 của các Sở TT&TT tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự làm việc có ông Nguyễn Trọng Phát, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ công tác 30 Bộ và đoàn công tác; đại diện các Sở TT&TT Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai và Kon Tum cùng đại diện các doanh nghiệp TT&TT trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

(15/09/2010)

 Ngày 9/9/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2945/BTTTT-VP về việc khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.