Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 05/12/2021

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Kết quả chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của Bộ TT&TT từ năn 2012 đến nay

Kết quả chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của Bộ TT&TT từ năn 2012 đến nay

(21/07/2021)

Tại Báo cáo về Chỉ số cải cách hành chính các bộ, địa phương mới được phát hành cuối tháng 6 vừa qua, các đơn vị chức năng của Chính phủ đã có những đánh giá về giá trị trung bình của Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2020 và cả giai đoạn 2012-2020. Các con số được công bố đã thể hiện những kết quả tích cực, phản ánh quá trình không ngừng cải cách của các bộ trong cả giai đoạn vừa qua, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nỗ lực bền bỉ cải cách thủ tục hành chính trong suốt thời gian qua của Chính phủ

Nỗ lực bền bỉ cải cách thủ tục hành chính trong suốt thời gian qua của Chính phủ

(21/07/2021)

Theo bản công bố mới được Bộ Nội vụ phát hành cuối tháng 6/2021 về Chỉ số cải cách hành chính các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”, Chính phủ, các bộ, ngành coi việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả năm 2020 cũng như trong cả nhiệm kỳ của Chính phủ.

Cải cách TTHC trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

Cải cách TTHC trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

(19/07/2021)

Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

 
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ TT&TT

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ TT&TT

(08/07/2021)

Ngày 07/7/2021, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp triển khai và đánh giá tình hình thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của 15 đơn vị thuộc Bộ.