Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 01/10/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

(14/04/2012)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, địa phương có liên quan nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để phục vụ tốt hơn nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức.
Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT hưởng ứng cuộc thi

Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ TT&TT hưởng ứng cuộc thi "Chung tay cải cách TTHC" và công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(26/03/2012)
Cục Tần số vô tuyến điện là một đơn vị thuộc Bộ TT&TT đã sớm đưa ứng dụng CNTT vào các hoạt động thường ngày của đơn vị. Một trong những ứng dụng CNTT nổi bật của Cục thời gian qua đã thể hiện là đơn vị đi đầu trong việc thực thi Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ áp dụng ISO, ứng dụng CNTT trong quy trình thực hiện đơn giản thủ tục hành chính, đây cũng là hành động thiết thực góp phần “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” của Bộ Thông tin và Truyền thông nói riêng và của Chính phủ nói chung.
Chương trình cải cách hành chính của TP Cần Thơ chuyển biến tích cực

Chương trình cải cách hành chính của TP Cần Thơ chuyển biến tích cực

(19/03/2012)
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân khi tiếp xúc với cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2011 cho thấy CCHC nhà nước của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(16/03/2012)
Để mục tiêu kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện nghiêm, thống nhất, đồng bộ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 22/02/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.