Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 16/05/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Báo chí hỗ trợ tích cực kiểm soát thủ tục hành chính

Báo chí hỗ trợ tích cực kiểm soát thủ tục hành chính

(04/02/2012)
Báo chí đã hỗ trợ tích cực, tạo bước chuyển trong thực thi thủ tục hành chính (TTHC) của cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân…
Chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả chương trình cải cách hành chính 2011 – 2020

Chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả chương trình cải cách hành chính 2011 – 2020

(14/01/2012)
Ngày 14/1/2012, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012 ngành Nội vụ và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Hội nghị.
Năm 2012, tăng tốc đưa kết quả cải cách TTHC vào đời sống

Năm 2012, tăng tốc đưa kết quả cải cách TTHC vào đời sống

(12/01/2012)
Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012. Theo thống kê của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC), tính đến cuối năm 2011, các Bộ, ngành đã đơn giản hóa được hơn 3.000 TTHC, nhiều đơn vị đã hoàn thành trên 80% việc thực thi đơn giản hóa TTHC như Bộ Khoa học và Công nghệ đạt 96%, Bộ Giao thông vận tải đạt 85%, Bộ Thông tin và Truyền thông đạt 80%...