Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 19/05/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Tình hình ứng dụng và phát triển Công nghệ Thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

(22/07/2011)
Việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nhận được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành. Trong thời gian qua, công tác CCHC đã đạt nhiều kết quả đáng kể, có tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Các ứng dụng CNTT phục vụ CCHC bao gồm: Website của đơn vị; Dịch vụ hành chính công trực tuyến; Hệ thống CNTT triển khai tại bộ phận “một cửa”; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; Các phần mềm, hệ thống thông tin khác có liên quan trực tiếp đến đẩy mạnh CCHC tại đơn vị…
Họp trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính

Họp trực tuyến toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính

(19/07/2011)
Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cải cách TTHC không phải là sửa đổi được bao nhiêu quy định mà cốt lõi là những sửa đổi này phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

Các Bộ, ngành, địa phương không xây dựng CSDL riêng về TTHC

(23/06/2011)
Thủ tướng chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương cần duy trì thường xuyên và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC trên mạng internet tại địa chỉ www.thutuchanhchinh.vn trong điều hành và cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức.

Giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

(09/06/2011)
Ngày 31/5/2011, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 854/TTg-KSTT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ và một số cơ quan liên quan về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành trong quá trình thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được ban hành tại các Nghị quyết của Chính phủ. Thủ tướng đồng ý điều chỉnh một số vấn đề về kỹ thuật và phê duyệt nội dung sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh thực thi phương án đơn giản hóa theo đề nghị của các Bộ, ngành.