Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 01/10/2022

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

(15/09/2010)

 Ngày 9/9/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 2945/BTTTT-VP về việc khảo sát, lấy ý kiến tham gia đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bộ TT&TT sẽ tiết kiệm hơn 47 tỷ đồng/năm sau khi giảm bớt Thủ tục hành chính

Bộ TT&TT sẽ tiết kiệm hơn 47 tỷ đồng/năm sau khi giảm bớt Thủ tục hành chính

(18/08/2010)

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp; các Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Ngô Hải Phan, Tổ phó Tổ chuyên trách của Chính phủ về Thủ tục hành chính và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.