Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28/01/2023

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Những điểm mới về quy định thủ tục hành chính trong Luật Hợp tác xã 2012

Những điểm mới về quy định thủ tục hành chính trong Luật Hợp tác xã 2012

(08/07/2013)
Luật số 23/2012/QH13 sửa đổi toàn diện Luật Hợp tác xã 2003 đã được Quốc hội phê chuẩn ngày 03 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Hội thi “Tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trong giai đoạn 2011-2020”

Hội thi “Tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trong giai đoạn 2011-2020”

(03/07/2013)
Sáng ngày 03/7/2013, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phối hợp tổ chức vòng chung kết hội thi “Tìm hiểu chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn 2011-2020”. Tới dự có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và 16 đội thi đến từ các cơ quan đơn vị các Bộ, ngành và địa phương…
Lai Châu thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Lai Châu thực hiện chuyển giao nhiệm vụ, bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(02/07/2013)
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ và bộ máy tổ chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính (Công văn số 13/VPCP-TCCV ngày 02/01/2013 của Văn phòng Chính phủ), ngày 26/6/2013, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh sang trực thuộc Sở Tư pháp.
DN muốn sở, ngành cải cách hơn thủ tục hành chính

DN muốn sở, ngành cải cách hơn thủ tục hành chính

(27/06/2013)
Nhiều doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn các sở, ngành thành phố có thái độ cầu thị lắng nghe và thẳng thẳn nhìn nhận, phúc đáp hơn nữa trước các vấn đề bức xúc của doanh nghiệp.