Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Thông tin cải cách Thủ tục Hành chính

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

(01/06/2017)

Chiều ngày 30/5/2017, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (Ban Chỉ đạo) của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính 2016: Bộ TT&TT thuộc nhóm 1

Kết quả chỉ số cải cách hành chính 2016: Bộ TT&TT thuộc nhóm 1

(31/05/2017)

Chiều ngày 30/5/2017, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm 2017.  Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì hội nghị. Theo kết quả, Bộ Nội vụ công bố về Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (Par Index 2016) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ TT&TT có kết quả chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm 1, trên 80%.

Họp Ban chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Họp Ban chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

(26/05/2017)

Chiều 26/5/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bộ TT&TT công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ

Bộ TT&TT công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ

(17/05/2017)

Sáng ngày 17/5/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tham dự và chủ trì Hội nghị.