Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 11/08/2020

Tin tức

Chương trình cải cách hành chính của TP Cần Thơ chuyển biến tích cực

Chương trình cải cách hành chính của TP Cần Thơ chuyển biến tích cực

(19/03/2012)
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và công dân khi tiếp xúc với cơ quan hành chính nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2011 cho thấy CCHC nhà nước của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

(16/03/2012)
Để mục tiêu kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện nghiêm, thống nhất, đồng bộ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 22/02/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Cải cách TTHC mang lại niềm tin cho doanh nghiệp

(16/03/2012)
Thành phố Hải Phòng đang quyết tâm cải cách thủ tục hành chính trước việc chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh luôn tụt hạng nhiều năm qua và sự phàn nàn của doanh nghiệp địa phương về những quy định hành chính không cần thiết, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp và môi trường đầu tư tại Hải Phòng.

24 nhóm thủ tục hành chính được rà soát trọng tâm năm 2012

(06/03/2012)
Theo Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua, có 24 nhóm thủ tục hành chính sẽ được rà soát trong năm 2012.