Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 09/08/2020

Tin tức

Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

(06/02/2012)
Ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, vì dân.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi

(04/02/2012)
Các kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2011 một lần nữa cho thấy quyết tâm của Chính phủ đối với công tác cải cách thủ tục hành chính. Quyết tâm này hướng đến mục tiêu nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống hành chính công, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp thực hiện, tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

Áp dụng cơ chế một cửa đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hải quan

(04/02/2012)

Áp dụng cơ chế một cửa đối với thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh bằng phương tiện điện tử là giải pháp căn bản để thực hiện cam kết theo Công ước FAL (Công ước về Tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế) và thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ theo kết quả của Đề án 30 về đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Cùng với các Bộ, ngành liên quan, Ngành Hải quan đã và đang nỗ lực thực hiện những cải cách thủ tục hành chính, trong đó chú trọng đến cải cách thủ tục đối với tàu biển ra vào cảng để hỗ trợ cho việc thông quan hàng hóa nhanh chóng, chính xác, giảm thiểu tối đa chí phí cho doanh nghiệp. Bài viết dưới đây nêu khái quát một số nội dung liên quan đến thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh thuộc chức năng quản lý của Ngành Hải quan.

Báo chí hỗ trợ tích cực kiểm soát thủ tục hành chính

Báo chí hỗ trợ tích cực kiểm soát thủ tục hành chính

(04/02/2012)
Báo chí đã hỗ trợ tích cực, tạo bước chuyển trong thực thi thủ tục hành chính (TTHC) của cả cơ quan quản lý nhà nước và người dân…