Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 23/01/2022

TIN TỨC

Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn nhân sự Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

18/03/2011 09:36 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và kiện toàn nhân sự phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Chỉ thị 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Triển khai Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, ngày 17/12/2010, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 1979/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ; theo quyết định, cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Bộ đã hình thành Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ hoàn thành dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và dự kiến ban hành trong tháng 3/2011.

- Về kiện toàn nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính: Kết thúc giai đoạn 2 của đề án 30, các cán bộ chuyên trách của Tổ Công tác 30 của Văn phòng Bộ TTTT đã được điều chuyển sang làm việc tại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính. Tính đến nay, biên chế của Phòng Kiểm soát TTHC gồm 3 đồng chí, trong đó, bổ sung 01 đồng chí được điều động từ Phòng Thư ký-Tổng hợp được giao trách nhiệm phụ trách hoạt động của Phòng. Theo lộ trình, biên chế sẽ giao cho Phòng Kiểm soát TTHC từ 5 đến 7 nhân sự, bao gồm cả trưởng phòng và phó trưởng phòng như theo hướng dẫn của Thông tư 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26/01/2011của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ.

BBT

Lượt truy cập: 794

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)