Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 19/09/2020

TIN TỨC

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi

04/02/2012 15:41 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Các kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2011 một lần nữa cho thấy quyết tâm của Chính phủ đối với công tác cải cách thủ tục hành chính. Quyết tâm này hướng đến mục tiêu nâng cao tính công khai, minh bạch của hệ thống hành chính công, cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp thực hiện, tham gia giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.


Năm 2011, việc kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại các địa phương được đẩy mạnh. Kết quả kiểm tra được công bố công khai, tạo sự đồng thuận từ các địa phương trong cả nước. Trong ảnh là cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra tại Hà Nội, tháng 9/2011. Ảnh: Chinhphu.vn

Trong bối cảnh Việt Nam đang đà phục hồi sau khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng vẫn còn nhiều thách thức, yếu tố môi trường kinh doanh càng trở nên quan trọng. Việc cải cách môi trường kinh doanh vì vậy đã trở thành một xu hướng tất yếu không chỉ của riêng Việt Nam mà còn của nhiều nước trên thế giới.

Năm 2011, đơn giản hóa trên 3.000 thủ tục hành chính

Theo báo cáo của Cục Kiểm soát thủ  tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, tính đến quý IV/2011, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để đơn giản hóa trên 3.000 thủ tục hành chính trên tổng số 4.751 thủ tục hành chính phải đơn giản hóa theo các Nghị quyết thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ, đạt tỷ lệ 68%. 

Nhiều bộ, ngành đã hoàn thành tốt việc thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính như: Bộ Khoa học và Công nghệ (96%), Bộ Giao thông vận tải (85%), Bộ Thông tin và Truyền thông (80%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (76%), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (73%).

Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều quan tâm triển khai các nội dung của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính gồm: sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để nâng cao chất lượng các thủ tục hành chính mới; ban hành theo thẩm quyền quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính; quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành văn bản cụ thể hóa các định mức chi phục vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cũng như kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 và kế hoạch truyền thông phục vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong năm 2011 vừa qua, các bộ, ngành đã thực hiện đánh giá tác động đối với 666 thủ tục hành chính quy định tại 130 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Cục Kiếm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ đã nghiên cứu và tham gia ý kiến phản biện đối với các quy định thủ tục hành chính được quy định tại 77 dự án, dự thảo văn bản.

Các ý kiến phản biện của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng các bộ, ngành, địa phương đã hỗ trợ các cơ quan chủ trì soạn thảo kịp thời phát hiện, chỉnh sửa nhiều bất cập về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, góp phần từng bước nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo duy trì và ban hành những thủ tục thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Các bộ, ngành cũng đã công bố công khai 1.559 quy định về thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; xử lý 284/512 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Về công bố, công khai và cập nhật, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, cho đến tháng 12 năm 2011, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã kiểm soát chất lượng của hàng nghìn hồ sơ thủ tục hành chính, hồ sơ văn bản có hiệu lực thi hành hoặc hết hiệu thi hành trên cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thời sự, pháp lý, chính xác của cơ sở dữ liệu phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục đòi hỏi sự vào cuộc một cách chủ động, tích cực và trách nhiệm hơn nữa của các bộ, ngành và địa phương.

Hướng tới tương lai

Cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ khóa XIII.

Kinh nghiệm thực tế triển khai Đề án 30 cho thấy, sau khi tất cả các giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính được thông qua sẽ cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mà xã hội phải gánh chịu, hàng chục nghìn tỷ đồng chi phí tiết kiệm được sẽ được tái phân bổ vào các hoạt động phục vụ việc đầu tư, tạo việc làm, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam nói chung và các bộ, ngành, địa phương nói riêng trước cộng đồng trong nước và quốc tế, nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về tính minh bạch, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Trong kế hoạch công tác năm 2012, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị các bộ, ngành sớm hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định tại 25 nghị quyết của Chính phủ; nghiên cứu xử lý các khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; đưa kết quả cải cách vào thực tiễn đời sống tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cục cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; gắn thi đua, khen thưởng với kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, không khen thưởng, bổ nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục một cách hình thức.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý từ khâu dự thảo đến việc thực thi; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động đối với dự thảo văn bản quy định về thủ tục hành chính; kịp thời công bố công khai và cập nhật thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Tiến sỹ Ngô  Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nhấn mạnh, công khai, minh bạch thủ tục hành chính là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống hành chính nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính không chỉ là việc rà soát để cắt giảm hoặc sửa đổi các quy định về thủ tục, mà quan trọng hơn là việc công khai, minh bạch, cũng như thực hiện tốt các thủ tục này trên thực tế. Làm tốt việc này sẽ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, từng bước đáp ứng sự kỳ vọng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Theo:thutuchanhchinh.vn

Lượt truy cập: 332

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)