Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26/01/2021

TIN TỨC

Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

06/02/2012 09:24 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 20/1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, vì dân.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành cần có cơ chế, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các vụ, cục, tổng cục (đối với cấp Bộ), cấp sở, ngành, huyện, xã (đối với địa phương).

Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị cấp dưới để có những biện pháp đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo mẫu báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Kịp thời công bố, công khai các thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính theo đúng quy định; chỉ đạo cập nhật đầy đủ Hồ sơ văn bản, Hồ sơ thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Thường xuyên tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức, chú trọng đội ngũ thực hiện thủ tục hành chính. Tăng cường kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo chuyển biến nhận thức xã hội về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; huy động các cá nhân, tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực vào sự nghiệp cải cách thủ tục hành chính.

Các Bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc của địa phương đã được Văn phòng Chính phủ tổng hợp; đồng thời tổ chức thực thi dứt điểm các phương án đơn giải hóa thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Quyết định 93/2007/QĐ-TTgtheo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4240/VPCP-KSTT ngày 27/6/2011 và sửa đổi điều, khoản liên quan để công khai tất cả thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Chương III Nghị định 63/2010/NĐ-CP; đưa nội dung Kiểm soát thủ tục hành chính là một trong những tiêu chí của Bộ chỉ số theo dõi đánh giá cải cách hành chính.

Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ ban hành tài liệu hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thống nhất về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các cấp chính quyền.

Nguồn: chinhphu.vn

Lượt truy cập: 347

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)