Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 02/12/2021

THÔNG TIN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kết quả chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của Bộ TT&TT từ năn 2012 đến nay

21/07/2021 16:57 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 

Tại Báo cáo về Chỉ số cải cách hành chính các bộ, địa phương mới được phát hành cuối tháng 6 vừa qua, các đơn vị chức năng của Chính phủ đã có những đánh giá về giá trị trung bình của Chỉ số thành phần cải cách TTHC năm 2020 và cả giai đoạn 2012-2020. Các con số được công bố đã thể hiện những kết quả tích cực, phản ánh quá trình không ngừng cải cách của các bộ trong cả giai đoạn vừa qua, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông.


Có thể nói, năm 2020 là năm mà giá trị trung bình chỉ số thành phần cải cách TTHC các bộ đạt được cao nhất từ trước tới nay. Năm 2020 cũng là năm Bộ Thông tin và Truyền thông đạt được điểm số cao nhất trong suốt quá trình cải cách TTHC của Bộ suốt cả giai đoạn 2012-2020.

20210721-m02.jpg 

Biểu đồ giá trị trung bình chỉ số thành phần cải cách TTHC các bộ đạt được qua các năm

 

 

 
20210721-m03.jpg

 

 

Bảng giá trị chỉ số thành phần cải cách TTHC của các bộ giai đoạn 2012-2020

Cột màu đỏ lớn nhất: Giá trị lớn nhất của Bộ ở năm tương ứng với vị trí của cột trong cả giai đoạn 2012-2020.

Cột nhỏ nhất màu xanh: Giá trị nhỏ nhất của Bộ ở năm tương ứng với vị trí của cột trong cả giai đoạn 2012-2020.

Qua bảng thống kê có thể thấy: năm 2016, có 08/17 bộ đạt điểm số cao nhất trong cả giai đoạn 2012-2020, trong khi đó, năm 2020 chỉ có 04 bộ có Chỉ số thành phần cao nhất trong 9 năm đánh giá cải cách thủ tục hành chính, bao gồm Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

Đi sâu hơn vào kết quả năm 2020 để thấy sự cố gắng trong cải cách TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông, khi Bộ đứng thứ 7/17 ở chỉ số thành phần này (tổng chỉ số cải cách hành chính của Bộ đạt thứ hạng 10/17).

 

 

    20210721-m04.jpg

 

 

Biểu đồ chỉ số thành phần cải cách TTHC của các bộ năm 2020

Biểu đồ so sánh giá trị tăng, giảm của từng bộ giữa năm 2020 và năm 2019 dưới đây cũng đã cho thấy sự tiến bộ và những nỗ lực để cải cách TTHC đạt kết quả cao hơn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 20210721-m05.jpg

 

 

Biểu đồ mức độ cải thiện chỉ số thành phần cải cách TTHC của các bộ năm 2020 so với năm 2019

Những số liệu minh họa trên đã thể hiện rõ nét vai trò quan trọng và nỗ lực của việc cải cách TTHC trong công tác cải cách hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 

 

 

PHÒNG KSTTHC – VĂN PHÒNG BỘ TTTT

Lượt truy cập: 617

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)