Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/04/2024

Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011

(03/04/2012)

Ngày 28/01/2011, tại Hà Nội, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (VTF) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trần Đức Lai; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT cùng toàn thể công chức viên chức thuộc VTF.

Sơn La tổng kết chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010

Sơn La tổng kết chương trình cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2006-2010

(03/04/2012)

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2005-2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 là Chương trình thực hiện chính sách lớn trong lĩnh vực viễn thông và được triển khai lần đầu tiên ở nước ta; thể hiện vai trò, điều tiết và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ở các vùng kinh doanh khó khăn. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, nhiều địa phương đã đạt được cơ bản các mục tiêu của chương trình, nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao. Kết quả thực hiện đã phản ảnh tính đúng đắn, phù hợp với cuộc sống của chương trình trong quá trình thực hiện.

Triển khai thí điểm “Phổ biến kiến thức sử dụng máy tính và sử dụng dịch vụ Internet cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa của Việt Nam”

Triển khai thí điểm “Phổ biến kiến thức sử dụng máy tính và sử dụng dịch vụ Internet cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa của Việt Nam”

(03/04/2012)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và Văn phòng đại diện Intel Việt Nam về chương trình hợp tác “Sáng kiến kết nối cộng đồng” với mục tiêu xây dựng chương trình máy tính giá rẻ cung cấp cho người dân và hợp tác xúc tiến việc phổ cập dịch vụ Internet cho người dân. Theo đó, hai bên dự kiến triển khai thí điểm đào tạo kiến thức phổ cập dịch vụ và tuyên truyền chủ trương chính sách cho người dân tại một số điểm truy nhập viễn thông công cộng, trong đó dự kiến triển khai thí điểm tại 5 điểm thuộc 02 tỉnh Nam Định và Thanh Hoá.