Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 08/12/2023

Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

15 bộ máy tính được trao tặng cho trường Cao đẳng công nghiệp In

15 bộ máy tính được trao tặng cho trường Cao đẳng công nghiệp In

(30/09/2013)
Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ người dân Việt Nam sử dụng máy tính và Internet hiệu quả trong khuôn khổ dự án “Máy tính đầu tiên. Thắp sáng tương lai” của tập đoàn Intel. Intel hướng đến mục tiêu sử dụng Internet và máy tính hiệu quả, góp phần làm cho cuộc sống của người dân Việt Nam tốt đẹp hơn thông qua hoạt động phổ cập tin học cộng đồng và hỗ trợ Việt Nam mua máy tính đầu tiên thuộc vùng sâu, vùng xa trên phạm vi toàn quốc.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin

(30/09/2013)
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, viễn thông và công nghệ thông tin được xác định là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn và là một trong các động lực quan trọng của sự phát triển. Là kết quả của sự hội tụ viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng. Vì vậy, ngành thông tin truyền thông đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành yếu tố không thể thiếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.
Giải pháp tăng cường thông tin, truyền thông số hóa truyền hình mặt đất

Giải pháp tăng cường thông tin, truyền thông số hóa truyền hình mặt đất

(30/09/2013)
Ngày 16/2/2009, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020” tại Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg. Tiếp đó ngày 27/12/2011, Quyết định số 2451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" là bước cụ thể hóa quy hoạch đối với việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.
Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát thực tế phục vụ xây dựng chương trình viễn thông công ích tại Kiên Giang

Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát thực tế phục vụ xây dựng chương trình viễn thông công ích tại Kiên Giang

(27/09/2013)
Mục đích của chuyến công tác nhằm khảo sát thực tế hiện trạng mạng viễn thông, việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các hộ gia đình, trường học, bệnh viện, ủy ban nhân dân cấp xã, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, đồn biên phòng tại huyện nghèo trên địa bàn tỉnh.