Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 05/10/2023

Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

(26/09/2013)
Chiều 29/5/2012, toàn thể đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

(26/09/2013)
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát huy mọi nguồn lực để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên cơ sở những kết quả đã đạt được của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Đây là khẳng định của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trong Hội nghị Tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 17/10/2012.
Hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường

Hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường

(26/09/2013)
Ngày 27/11/2012, đại diện Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tham dự buổi làm việc do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Minh Hồng chủ trì nhằm hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tổ chức họp trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, phường.
Thanh niên tăng cường vai trò xung kích trong thực hiện các chương trình công tác trọng điểm

Thanh niên tăng cường vai trò xung kích trong thực hiện các chương trình công tác trọng điểm

(26/09/2013)
Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan TW và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM); được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Quỹ, Ban Thường vụ Đoàn TNCS HCM Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), ngày 07/12/2012, Đoàn TNCS HCM Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2012- 2014.