Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam

Chi bộ Tổ chức, Văn phòng Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam thăm An toàn khu ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Chi bộ Tổ chức, Văn phòng Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam thăm An toàn khu ATK Định Hóa, Thái Nguyên

(24/09/2013)
Thực hiện Chương trình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, sáng ngày 05/09/2013, Chi bộ Tổ chức, Văn phòng Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức thăm khu di tích lịch sử đặc biệt An toàn khu ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đây là nơi Hồ Chủ Tịch và thế hệ cách mạng lão thành đã sống và làm việc suốt những tháng năm gian khổ của cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp. Tham dự có đồng chí Chu Hồng Tuấn – Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Quỹ cùng các đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ.

Cơ cấu tổ chức

(13/04/2012)