Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Tin tức

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam báo cáo công tác triển khai xây dựng các Thông tư Hướng dẫn Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam báo cáo công tác triển khai xây dựng các Thông tư Hướng dẫn Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

(03/04/2012)

Ngày 15/12/2011, Lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trần Đức Lai về công tác triển khai xây dựng các Thông tư Hướng dẫn Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015.

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015

(03/04/2012)

Ngày 20/10/2011, Lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Quỹ đã tham gia Hội thảo Kế hoạch triển khai Quyết định 1643/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình cung cấp Dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 ( gọi tắt là Chương trình 1643).

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến Quyết định số 1643/QĐ-TTg

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tổ chức hội nghị phổ biến Quyết định số 1643/QĐ-TTg

(03/04/2012)

Ngày 21/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1643/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015”. Để định hướng và triển khai tốt Chương trình trong giai đoạn 2011 – 2015, sáng ngày 20/10/2011, tại Hà Nội, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức hội nghị phổ biến Quyết định số 1643/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) giai đoạn 2011 – 2015 tới toàn thể cán bộ công chức viên chức của Quỹ.

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 đã được Chính phủ phê duyệt

(03/04/2012)

Ngày 21/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1643/QĐ-TTg “Phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015”.