Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Tin tức

Tiếp tục hỗ trợ duy trì thuê bao điện thoại cố định

Tiếp tục hỗ trợ duy trì thuê bao điện thoại cố định

(03/04/2012)

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã cho phép sử dụng nguồn kinh phí giai đoạn 2006-2010 để tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí duy trì thuê bao điện thoại cố định cho cá nhân, hộ gia đình thuộc khu vực 3 và khu vực 2 vùng viễn thông công ích từ ngày 1/1/2011 cho đến khi Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt.

Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thanh toán, quyết toán chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thanh toán, quyết toán chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

(03/04/2012)

Ngày 19/9/2011 Bộ thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thanh toán, quyết toán chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (VTF), một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT, đại diện các doanh nghiệp viễn thông và 67 Sở TT&TT trong cả nước thông qua cầu truyền hình.

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam xây dựng

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam xây dựng

(03/04/2012)

Ngày 9/9/2011, Lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cùng một số các đơn vị chức năng thuộc Quỹ đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC và Công ty Cổ phần công nghệ dịch vụ thương mại ANA nhằm xây dựng phương án triển khai hệ thống quản lý và giám sát Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015.

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam góp phần phục vụ phát triển thông tin và truyền thông nông thôn

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam góp phần phục vụ phát triển thông tin và truyền thông nông thôn

(03/04/2012)

Ngày 29/7/2011, tại Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Lãnh đạo Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam cùng các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ TT&TT đã báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Trần Đức Lai tình hình triển khai Đề án “Phát triển thông tin và truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020”.