Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Tin tức

Cung cấp băng rộng đa dịch vụ cho người dân vùng công ích

Cung cấp băng rộng đa dịch vụ cho người dân vùng công ích

(27/09/2013)
Thay vì hỗ trợ điện thoại cố định trong khi di động đã ở mức bình dân khiến người dân ngừng sử dụng dịch vụ, chương trình viễn thông công ích (VTCI) giai đoạn tới sẽ tập trung phát triển băng rộng đa dịch vụ, nội dung băng rộng… để đảm bảo tính bền vững, hiệu quả của hạ tầng đã đầu tư.
Tin học về bản nghèo giúp thu hẹp khoảng cách số

Tin học về bản nghèo giúp thu hẹp khoảng cách số

(26/09/2013)
Sự chênh lệch về đầu tư phí cho giáo dục có thể thấy rõ qua việc học sinh thành thị đều có phòng Lab riêng tại trường và đa số đều có máy tính riêng tại nhà, trong khi trẻ em vùng sâu vùng xa hầu như không có cơ hội tiếp xúc với máy tính.
Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI)

(26/09/2013)
Chiều 29/5/2012, toàn thể đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Đoàn thanh niên Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

(26/09/2013)
Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát huy mọi nguồn lực để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên cơ sở những kết quả đã đạt được của chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010. Đây là khẳng định của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son trong Hội nghị Tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 vừa được tổ chức tại Hà Nội ngày 17/10/2012.