Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

TIN TỨC

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tổng kết công tác năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014

23/05/2014 13:48 CH Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 17/12/2013, tại Hà Nội, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Bắc Son- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), đồng chí Trần Đức Lai- Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ TT&TT cùng các đồng chí trong Hội đồng Quản lý, Ban Giám đốc và các đơn vị thuộc Quỹ.


Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Hội nghị

Năm 2013, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp tích cực của các đơn vị ngoài Quỹ cùng sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong toàn Quỹ, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu tập trung cho các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục nghiệm thu, thanh quyết toán, đóng gói Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 07/4/2006 (Chương trình 74); quản lý an toàn và hiệu quả nguồn vốn của Quỹ; tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ…Trong đó, kết quả quan trọng nhất là Quỹ đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán Chương trình 74 tại Quỹ, trình Bộ TT&TT toàn bộ hồ sơ quyết toán của Chương trình, đã được Bộ phê duyệt quyết toán của một số năm, các năm còn lại đang được Bộ thẩm tra để phê duyệt quyết toán. Bên cạnh đó, các hoạt động thường xuyên của Quỹ như: hoạt động hợp tác quốc tế; công tác tài chính, kế toán; công tác tổ chức, lao động, tiền lương; công tác thống kê, tin học; hoạt động hành chính, văn phòng; hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội như Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ cũng như các hoạt động khác đều đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mặc dù vẫn còn một số những tồn tại, khó khăn như: chưa ổn định trụ sở làm việc, chưa kiện toàn được bộ máy tổ chức Quỹ…song tập thể Lãnh đạo cũng như cán bộ công nhân viên chức của Quỹ đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2014, tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, nhân viên toàn Quỹ sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các công tác trọng tâm: hoàn tất đóng gói quyết toán Chương trình 74; tiếp tục tham gia xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Quỹ; tham gia xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020; thực hiện chính sách viễn thông công ích trong giai đoạn chuyển tiếp về hỗ trợ kinh phí duy trì thuê bao điện thoại cố định cá nhân, hộ gia đình 9 tháng đầu năm 2011 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ TT&TT; và các công tác khác như: quản lý tiền gửi, thực hiện kế hoạch thu chi tài chính, đầu tư, kế hoạch hợp tác quốc tế, kế hoạch khoa học công nghệ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, ổn định trụ sở làm việc…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhất trí với Báo cáo tổng kết và đánh giá cao những cố gắng của Quỹ trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh: trong năm 2014, Quỹ cần tập trung tối đa thời gian và nhân lực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị có liên quan để quyết toán, đóng gói Chương trình 74 trên nguyên tắc minh bạch, công khai, đúng quy định; kiện toàn mô hình, bộ máy hoạt động và công tác cán bộ; tích cực tham gia xây dựng Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ về Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 để sớm triển khai; tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, hoạt động thường xuyên; ổn định trụ sở làm việc của Quỹ.
 

Doãn Mạnh

Lượt truy cập: 2378

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)