Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

TIN TỨC

Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014

12/08/2014 10:56 SA Xem cỡ chữ
(Mic.gov.vn) - 
Ngày 24/7/2014, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Dũng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ.


Đồng chí Phạm Văn Dũng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Quỹ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2014. Theo đó, trong 6 tháng qua, được sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp tích cực của các đơn vị trong và ngoài Bộ cùng sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong toàn Quỹ, Quỹ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác.
 
 Về công tác xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, Quỹ cùng các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT đã tham gia xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ. Ngày 27/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 đã được Quỹ phối hợp cùng Cục Viễn thông và các đơn vị có liên quan xây dựng, hiện Bộ TT&TT đã gửi các Bộ, ngành để xin ý kiến đóng góp. Ngoài ra, Quỹ đang chủ động, tích cực triển khai xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động, Chế độ tài chính, Đề án vị trí việc làm, Quy chế thực hiện dân chủ tại Quỹ.
 
 Về công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi quản lý nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2014, Quỹ đã thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đóng gói Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (Chương trình 74); Thực hiện chính sách hỗ trợ theo văn bản 6619/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ; Hoạt động quản lý tiền gửi; Ổn định trụ sở làm việc, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên: công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán, công tác nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ, công tác thống kê tin học, công tác văn phòng…
 
 Sáu tháng cuối năm 2014, Quỹ sẽ tập trung cho một số các công tác trọng tâm cơ bản như: Phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính của Bộ hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán các năm còn lại trong Chương trình 74 trên cơ sở đó thực hiện thanh quyết toán kinh phí với doanh nghiệp; Thực hiện các chính sách viễn thông công ích trong giai đoạn chuyển tiếp theo văn bản 6619/VPCP-KTN đối với việc hỗ trợ duy trì thuê bao điện thoại cố định 6 tháng đầu năm 2011; Tiếp tục xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020; Tham gia triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo sự phân công của Bộ; Hoàn thiện việc xây dựng Điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ, xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Quỹ; Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, lao động theo Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ được Bộ trưởng ban hành; Phối hợp xây dựng Chế độ tài chính của Quỹ theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động…
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Dũng đánh giá cao trách nhiệm cũng như những nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Quỹ trong thời gian qua đã hoàn thành khối lượng công việc tương đối lớn. Sáu tháng cuối năm 2014 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn nhiệm vụ công tác năm 2014; Quỹ cần tập trung vào các công tác trọng tâm cụ thể như: xây dựng Chế độ tài chính, Đề án xác định vị trí việc làm, Quy chế dân chủ trong hoạt động của Quỹ… Lãnh đạo Quỹ sẽ sớm có những giải pháp cụ thể nhằm ổn định tổ chức, động viên toàn thể cán bộ công chức, việc chức Quỹ khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

BBT

Lượt truy cập: 2863

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)