Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 19/04/2024

Tin tức

Chương trình viễn thông công ích sẽ nêu cao vai trò và sự tham gia của địa phương

Chương trình viễn thông công ích sẽ nêu cao vai trò và sự tham gia của địa phương

(30/09/2013)
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho biết như vậy tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, sáng ngày 22/5/2013, tại Kiên Giang. Thứ trưởng nói, Chương trình viễn thông công ích sẽ thực hiện theo các dự án đầu tư, phân cấp mạnh, nêu cao vai trò và sự tham gia của địa phương trong quá trình xây dựng, quản lý và triển khai các dự án cụ thể của Chương trình. 
Phải tập trung nguồn lực để xoá khoảng cách về thông tin giữa các vùng miền - nhất là cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Phải tập trung nguồn lực để xoá khoảng cách về thông tin giữa các vùng miền - nhất là cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

(30/09/2013)
"Chúng ta phải tập trung đầu tư mọi nguồn lực, phải làm mọi cách để xoá khoảng cách về thông tin giữa các vùng miền trên phạm vi toàn quốc - nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo". Đó là phát biểu kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại Hội nghị tập huấn công tác quản lý chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo trong hai ngày từ ngày 11 đến ngày 12/7/2013, tại thị xã Cửa Lò - Nghệ An.
15 bộ máy tính được trao tặng cho trường Cao đẳng công nghiệp In

15 bộ máy tính được trao tặng cho trường Cao đẳng công nghiệp In

(30/09/2013)
Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hỗ trợ người dân Việt Nam sử dụng máy tính và Internet hiệu quả trong khuôn khổ dự án “Máy tính đầu tiên. Thắp sáng tương lai” của tập đoàn Intel. Intel hướng đến mục tiêu sử dụng Internet và máy tính hiệu quả, góp phần làm cho cuộc sống của người dân Việt Nam tốt đẹp hơn thông qua hoạt động phổ cập tin học cộng đồng và hỗ trợ Việt Nam mua máy tính đầu tiên thuộc vùng sâu, vùng xa trên phạm vi toàn quốc.
Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin

(30/09/2013)
Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, viễn thông và công nghệ thông tin được xác định là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn và là một trong các động lực quan trọng của sự phát triển. Là kết quả của sự hội tụ viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng. Vì vậy, ngành thông tin truyền thông đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành yếu tố không thể thiếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.