Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024
Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2014

Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2014

(15/12/2014)
Ngày 9/12/2014, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ năm 2014.
Dự thảo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 dự kiến sẽ được hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 11 năm 2014

Dự thảo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 dự kiến sẽ được hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 11 năm 2014

(12/11/2014)
Ngày 03/11/1014, Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, Cục Viễn thông- Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có buổi làm việc báo cáo Lãnh đạo Bộ TT&TT về phương án điều chỉnh Dự thảo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại văn bản số 405/TB-VPCP ngày 09/10/2014. Tham dự buổi làm việc còn có Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học Công nghệ thuộc Bộ TT&TT.
Ưu tiên loại hình dịch vụ viễn thông công ích thiết yếu

Ưu tiên loại hình dịch vụ viễn thông công ích thiết yếu

(24/10/2014)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu xây dựng danh mục dịch vụ viễn thông công ích với các dịch vụ viễn thông bắt buộc, dịch vụ viễn thông phổ cập và xác định loại hình dịch vụ viễn thông công ích thiết yếu cần được ưu tiên cung cấp trong từng giai đoạn, bao gồm cả thông tin hàng hải và thông tin vệ tinh.